Header Ads

Kaattin Lyrics | കാറ്റിൻ സാധകമോ | Backpackers Malayalam Movie Songs Lyrics


 
കാറ്റിൻ സാധകമോ 
ആമ്പൽ കാടുകളിൽ
മയിലാണോ 
മഞ്ഞിൻ മഴയാണോ
കുയിലാണോ 
വണ്ടിൻ ശ്രുതിയാണോ
ആദ്യമായ് കണ്ട 
പൗർണമി തിങ്കൾ
നിൻ മുഖം നോക്കി 
മൂളിയതാണോ

കാറ്റിൻ സാധകമോ

താരകം നൃത്തമാടിയോ
നൂപുരം വീണുതിർന്നതോ 
ആരോ
കാനനം ചേർന്നുലഞ്ഞുവോ
പൊൻമുളം തണ്ടു കേണുവോ 
ആരോ
ഹൃദയത്തിൻ തംബുരു
പ്രണയത്താൽ വിരൽ നീട്ടി
മനം നൊന്തു പാടുന്നുവോ
തരളിതമായ്

തുമ്പികൾ വെയില് കാഞ്ഞതോ
കുരുവികൾ പഴി പറഞ്ഞതോ 
ആരോ
കള കളം കായൽ പാടിയോ
തോണികൾ ഏറ്റു പാടിയോ 
ആരോ
ഇടനെഞ്ചിൻ ഇടക്കയും
ശൃംഗാരം ഇടയാതെ 
സോപാനം പാടുന്നുവോ
മിഴി നനഞ്ഞു

കാറ്റിൻ സാധകമോ 
ആമ്പൽ കാടുകളിൽ
മയിലാണോ 
മഞ്ഞിൻ മഴയാണോ
കുയിലാണോ 
വണ്ടിൻ ശ്രുതിയാണോ
ആദ്യമായ് കണ്ട 
പൗർണമി തിങ്കൾ
നിൻ മുഖം നോക്കി 
മൂളിയതാണോ

കാറ്റിൻ സാധകമോ

LYRICS IN ENGLISH

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.