Header Ads

Manikya Kiliye Song Lyrics | മാണിക്യ കിളിയേ | Shylock Malayalam Movie Songs Lyrics


 
മാണിക്യ കിളിയേ മറാഹത കുയിലേ
കൂകുങ്കൾ പൂവായ് നീ ജോഡി പുരാക്കൾ
ഇനഹീനതെ
മംഗല്യ പൂനാ മനമഹൽ ടാനാ
മംഗളം കാണാ വാഴ്ക വാഴ്ക
വനവാഴ്‌ത്തുകളെ

വെണ്ണിലവും നക്ഷത്തിര കൂട്ടങ്ങളുമായ്
സ്വന്തങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും പെരുഹണ് മേ
കല്യാണ മേളം കാറ്ററോട് ഇസൈക്കിറുതേ
മീനാക്ഷിയമ്മൻ കല്യാണവൈഭോഗമേ
കല്യാണമന്ത്രം കണ്ഠങ്ങരുവിടുന്നേ
കാമാക്ഷിയമ്മൻ നേരോട് 
മനം ചൊരിഞ്ഞിടുന്നിതാ

മാണിക്യ കിളിയേ മറാഹത കുയിലേ
കൂകുങ്കൾ പൂവായ് നീ ജോഡി പുരാക്കൾ
ഇനഹീനതെ

സാഗരങ്ങളാകും നിന്റെ മിഴിക്കോണിലേ
നീലനീല രാഗം പെണ്ണേ 
എടുത്തോട്ടേ ഞാൻ
കണ്ണാളനേ എൻ ജൻമവും 
ഹോ എൻ വാഴ്‌കയും
ഉൻ സ്വന്തമേ ഓ

ആഘോഷക്കാലം പതിയേ 
ആവോളം വന്നു പതിയേ
ആവേശത്തോളം അകമേ 
ആരാരും കാണാതുണരേ
ആകാശത്തോളം ഉയരേ 
തൊറയേഴുമിവിടെ
വന്നേകമനമൊട് 
തിരുമണ തുയിലുണർത്ത്

മാണിക്യ കിളിയേ മറാഹത കുയിലേ
കൂകുങ്കൾ പൂവായ് ജോഡി പുരാക്കൾ
ഇനഹീനതെ

വെണ്ണിലവും നക്ഷത്തിര കൂട്ടങ്ങളുമായ്
സ്വന്തങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും പെരുഹണ് മേ
കല്യാണ മേളം കാറ്ററോട് ഇസൈക്കിറുതേ
മീനാക്ഷിയമ്മൻ കല്യാണവൈഭോഗമേ
കല്യാണമന്ത്രം കണ്ഠങ്ങരുവിടുന്നേ
കാമാക്ഷിയമ്മൻ നേരോട് 
മനം ചൊരിഞ്ഞിടുന്നിതാ

LYRICS IN ENGLISH

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.