Header Ads

Va Va Thamara Penne Lyrics - വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ

Va Va Thamara Penne Lyrics In Malayalam - വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ


 
വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ നീയെൻ പൂങ്കരളല്ലേ

വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ നീയെൻ പൂങ്കരളല്ലേ
കൂടെ കളിക്കാൻ വാ ഓ താളം തുള്ളാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ 
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ

വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ നീയെൻ പൂങ്കരളല്ലേ
കൂടെ കളിക്കാൻ വാ ഓ താളം തുള്ളാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ 
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ 
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ

അക്കരെയുണ്ടൊരു ചക്കരമാവ്
കൊമ്പു നിറച്ചും മാങ്ങാ
അക്കരെയുണ്ടൊരു ചക്കരമാവ്
കൊമ്പു നിറച്ചും മാങ്ങാ
ചക്കരകുട്ടീ നീ കൂടെ വന്നാൽ 
മാങ്ങാ പറിച്ചു തരാം
ചക്കരകുട്ടീ നീ കൂടെ വന്നാൽ 
മാങ്ങാ പറിച്ചു തരാം
നല്ല മാങ്ങാ പറിച്ചു തരാം

വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ നീയെൻ പൂങ്കരളല്ലേ
കൂടെ കളിക്കാൻ വാ 
ഓ താളം തുള്ളാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ 
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ 
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ

കൊക്കര കൂവുന്ന പൂവൻ കോഴി
തക്കിട തരികിട താറാവ്
കൊക്കര കൂവുന്ന പൂവൻ കോഴി
തക്കിട തരികിട താറാവ്
തിന്തിന്നം പാടാൻ നീ കൂടെ വന്നാൽ
കരുമാടിക്കുട്ടനു തന്തോയം
തിന്തിന്നം പാടാൻ നീ കൂടെ വന്നാൽ
കരുമാടിക്കുട്ടനു തന്തോയം  
ഈ കരുമാടിക്കുട്ടനു തന്തോയം

വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ നീയെൻ പൂങ്കരളല്ലേ
കൂടെ കളിക്കാൻ വാ 
ഓ താളം തുള്ളാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ 
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ

വാ വാ താമരപ്പെണ്ണേ നീയെൻ പൂങ്കരളല്ലേ
കൂടെ കളിക്കാൻ വാ 
ഓ താളം തുള്ളാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ 
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ
കുട്ടനാടിൻ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടീ 
ഒരു പാട്ട് പാടാൻ വാ

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.