Header Ads

Mouliyil Mayilpeeli Charthi Lyrics - Nanthanam Movie Songs Lyrics

Mouliyil Mayilpeeli Charthi Lyrics In Malayalam - മൌലിയിൽ മയിൽപ്പീലി വരികൾ


 
മൌലിയിൽ മയിൽപ്പീലി ചാർത്തി
മഞ്ഞപട്ടാബരം ചാർത്തി 
ഗുരുവായുരമ്പലം ഗോകുലമാക്കുന്ന
ഗോപകുമാരനെ കണികാണണം 
നെഞ്ചിൽ ഗോരോചനക്കുറി കണികാണണം
നന്ദനന്ദനം ഭജേ  നന്ദ നന്ദനം
ഭജേ നന്ദ നന്ദനം ഭജേ നന്ദ നന്ദനം

മൌലിയിൽ മയിൽപ്പീലി ചാർത്തി
മഞ്ഞപട്ടാബരം ചാർത്തി 

നന്ദനന്ദനം ഭജേ  നന്ദ നന്ദനം
ഭജേ നന്ദ നന്ദനം ഭജേ നന്ദ നന്ദനം

കഞ്ജവിലോചനൻ കണ്ണന്റെ കണ്ണിലെ
അഞ്ജന നീലിമ കണികാണണം
കഞ്ജവിലോചനൻ കണ്ണന്റെ കണ്ണിലെ
അഞ്ജന നീലിമ കണികാണണം
ഉണ്ണിക്കൈരണ്ടിലും പുണ്യം തുളുമ്പുന്ന
ഉണ്ണിക്കൈരണ്ടിലും പുണ്യം തുളുമ്പുന്ന
വെണ്ണക്കുടങ്ങളും കണികാണണം
നിന്റെ പൊന്നോടക്കുഴല് കണികാണണം

നന്ദനന്ദനം ഭജേ  നന്ദ നന്ദനം
ഭജേ നന്ദ നന്ദനം ഭജേ നന്ദ നന്ദനം

മൌലിയിൽ മയിൽപ്പീലി ചാർത്തി
മഞ്ഞപട്ടാബരം ചാർത്തി 

നീല നിലാവിലെ നീലക്കടമ്പിലെ 
നീർമ്മണിപ്പൂവുകൾ കണികാണണം
നീല നിലാവിലെ നീലക്കടമ്പിലെ 
നീർമ്മണിപ്പൂവുകൾ കണികാണണം
കാളിന്ദിയോളങ്ങൾ നൂപുരം ചാർത്തുന്ന
കാളിന്ദിയോളങ്ങൾ നൂപുരം ചാർത്തുന്ന
പൂവിതൾ പാദങ്ങൾ കണികാണണം 
നിന്റെ കായാമ്പൂവുടൽ കണികാണണം

മൌലിയിൽ മയിൽപ്പീലി ചാർത്തി
മഞ്ഞപട്ടാബരം ചാർത്തി 

നന്ദനന്ദനം ഭജേ  നന്ദ നന്ദനം
ഭജേ നന്ദ നന്ദനം ഭജേ നന്ദ നന്ദനം
ഭജേ നന്ദ നന്ദനം ഭജേ നന്ദ നന്ദനം
ഭജേ നന്ദ നന്ദനം ഭജേ നന്ദ നന്ദനം

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.