Header Ads

Karutha Ravinte Lyrics - കറുത്തരാവിന്റെ - Naredran Makan Jayakanthan Vaka Movie Song Lyrics


 
കറുത്തരാവിന്റെ കന്നിക്കിടാവൊരു വെളുത്ത മുത്ത്
കടൽകടന്നും കണ്ണീർകടഞ്ഞും പിറന്ന മുത്ത്
വെളുത്തമുത്തിന് തണല് നൽകാൻ നീലക്കുടയുണ്ട്
വെളുത്തമുത്തിന് കിടന്നുറങ്ങാൻ വെളിച്ചപ്പൂവുണ്ട്

വെളിച്ചപ്പൂവിനു തപസ്സിരുന്നു താമരപ്പെണ്ണ്
താമരപ്പെണ്ണിന് താലി പണിയാൻ താരകപ്പൊന്ന്
വെളിച്ചപ്പൂവിനു തപസ്സിരുന്നു താമരപ്പെണ്ണ്
താമരപ്പെണ്ണിന് താലി പണിയാൻ താരകപ്പൊന്ന്
പൊന്നുരുക്കി പൊന്നുരുക്കി പൂനിലാവാക്കി
എന്നിട്ടും മാനത്തെ മുത്തുക്കുടത്തിന്റെ കണ്ണുതുറന്നീലാ

കറുത്തരാവിന്റെ കന്നിക്കിടാവൊരു വെളുത്ത മുത്ത്
കടൽകടന്നും കണ്ണീർകടഞ്ഞും പിറന്ന മുത്ത്
വെളുത്തമുത്തിന് തണല് നൽകാൻ നീലക്കുടയുണ്ട്
വെളുത്തമുത്തിന് കിടന്നുറങ്ങാൻ വെളിച്ചപ്പൂവുണ്ട്

കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അന്തിപ്പെണ്ണിനെ കണ്ടു മോഹിച്ചു
വിണ്ണിന്റെ തീരത്തെ വീട്ടിലേക്കവൻ കുതികുതിച്ചു
കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അന്തിപ്പെണ്ണിനെ കണ്ടു മോഹിച്ചു
വിണ്ണിന്റെ തീരത്തെ വീട്ടിലേക്കവൻ കുതികുതിച്ചു
കുതിച്ചുചെന്നപ്പോൾ ഇരുളിൻ കൂരയിൽ അവളൊളിച്ചു
മദിച്ചുവന്നൊരു മുത്തോ കടലിൻ മടിയിൽ വീണു

കറുത്തരാവിന്റെ കന്നിക്കിടാവൊരു വെളുത്ത മുത്ത്
കടൽകടന്നും കണ്ണീർകടഞ്ഞും പിറന്ന മുത്ത്
വെളുത്തമുത്തിന് തണല് നൽകാൻ നീലക്കുടയുണ്ട്
വെളുത്തമുത്തിന് കിടന്നുറങ്ങാൻ വെളിച്ചപ്പൂവുണ്ട്
വെളിച്ചപ്പൂവുണ്ട്  വെളിച്ചപ്പൂവുണ്ട്  

LYRICS IN ENGLISH

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.