Header Ads

Pon Kasavu Njoriyum Song Lyrics - പൊൻ കസവു ഞൊറിയും - Joker Malayalam Movie Songs Lyrics


 
പൊൻ കസവു ഞൊറിയും
പുതു നിലാവാ കളഭമുഴിഞ്ഞു
സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു വരും സ്വപ്നം
മധു മധുര മന്ദാര മലർ ചൊരിഞ്ഞു

മിഴികളിലഴകിൻ മഷിയെഴുതൂ നീ
ഹൃദയ മൃദംഗം തരളിതമാക്കൂ
പുതിയൊരു പുളകം പൂത്തു വിടർന്നൂ
സരിഗമ രിഗപധ സ ഗരിസാ

ജീവരാഗ മധു ലഹരിയിതാ
സ്നേഹമെന്ന മണി ശലഭമിതാ

ജീവരാഗ മധു ലഹരിയിതാ
സ്നേഹമെന്ന മണി ശലഭമിതാ
കൂടാരത്തിൻ പുളകമിതാ
കുറുമൊഴി മുല്ലപൂക്കളിതാ
കൂടാരത്തിൻ പുളകമിതാ
കുറുമൊഴി മുല്ലപൂക്കളിതാ
ഒന്നായ് പാടാം

കതിരണി മലരേ കളിയാടൂ
കരളുകൾ കുളിരും കഥ പാടൂ
പുതിയൊരു പുളകം പൂത്തു വിടർന്നൂ
സരിഗമ രിഗപധ സ ഗരിസാ

പ്രാണനാളമൊരു മുരളികയായ്
നൃത്ത താള ജതി ഉണരുകയായ്

പ്രാണനാളമൊരു മുരളികയായ്
നൃത്ത താള ജതി ഉണരുകയായ്
പോരൂ പോരൂ മനസ്സുകളേ
പുതിയൊരു പൂവിൻ തേനുണ്ണാൻ
പോരൂ പോരൂ മനസ്സുകളേ
പുതിയൊരു പൂവിൻ തേനുണ്ണാൻ
ഒന്നായാടാൻ

ഒരു നവലോകം വിരിയുന്നു
ഓമൽ ചിറകുകൾ വിടരുന്നു
പുതിയൊരു പുളകം പൂത്തു വിടർന്നൂ
സരിഗമ രിഗപധ സ ഗരിസാ

പൊൻ കസവു ഞൊറിയും
പുതു നിലാവാ കളഭമുഴിഞ്ഞു
സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു വരും സ്വപ്നം
മധു മധുര മന്ദാര മലർ ചൊരിഞ്ഞു

മിഴികളിലഴകിൻ മഷിയെഴുതൂ നീ
ഹൃദയ മൃദംഗം തരളിതമാക്കൂ
പുതിയൊരു പുളകം പൂത്തു വിടർന്നൂ
സരിഗമ രിഗപധ സ ഗരിസാ

LYRICS IN ENGLISH

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.