Header Ads

Kodamanjin Thazhvarayil Lyrics - കോടമഞ്ഞിൻ താഴ്വരയിൽ - Kochu Kochu Santhoshangal Movie Songs Lyrics


 
കോടമഞ്ഞിൻ ഓഹോ താഴ്വരയിൽ ഓഹോ
രാക്കടമ്പ് പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഓഹോ മുത്തുതൊട്ട് ഓഹോ
രാത്രി മുല്ല പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
പ്രണയനിലാ കിളിവാതിൽ
പ്രണയനിലാ കിളിവാതിൽ
പാതിതുറന്നതാരാണ്
ഒരു നൂറിഷ്ടം കാതിൽ ചൊന്നതാരാണ്

കോടമഞ്ഞിൻ ഓഹോ താഴ്വരയിൽ ഓഹോ
രാക്കടമ്പ് പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഓഹോ മുത്തുതൊട്ട് ഓഹോ
രാത്രി മുല്ല പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല

ആദ്യസമാഗമമായ് യാമിനി വ്രീളാവതിയായി
തെന്നൽ തഴുകുമ്പോള്‍ തളരും താമരമലരായ് നീ
തുടുതുടെ തുടിക്കും പൂങ്കവിൾ 
മദനൻറെ മലർക്കുടമായ്
അതുവരെ നനയാ കുളിർമഴയിൽ 
നാമന്നു നനഞ്ഞുലഞ്ഞു
പ്രണയനിലാ കിളിവാതിൽ പാതിതുറന്നതാരാണ്
ഒരു നൂറിഷ്ടം കാതിൽ ചൊന്നതാരാണ്

കോടമഞ്ഞിൻ ഓഹോ താഴ്വരയിൽ ഓഹോ
രാക്കടമ്പ് പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഓഹോ മുത്തുതൊട്ട് ഓഹോ
രാത്രി മുല്ല പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
പ്രണയനിലാ കിളിവാതിൽ
പ്രണയനിലാ കിളിവാതിൽ
പാതിതുറന്നതാരാണ്
ഒരു നൂറിഷ്ടം കാതിൽ ചൊന്നതാരാണ്

കോടമഞ്ഞിൻ ഓഹോ താഴ്വരയിൽ ഓഹോ
രാക്കടമ്പ് പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഓഹോ മുത്തുതൊട്ട് ഓഹോ
രാത്രി മുല്ല പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല

സ്നേഹജലാശയത്തില്‍ ഇനി നാം ഇണയരയന്നങ്ങള്‍
രാഗസരോവരത്തില്‍ ഒഴുകും വര്‍ണ്ണമരാളങ്ങള്‍
ചുംബന ലഹരിയില്‍ നിന്മനം ചന്ദനമണിവേണു
വെറുതെ പിണങ്ങും വേളയില്‍ പരിഭവ മഴമേഘം
പ്രണയനിലാക്കിളിവാതില്‍ പാതിതുറന്നതാരാണ് 
ഒരുനൂറിഷ്ടം കാതില്‍ച്ചൊന്നതാരാണ്

കോടമഞ്ഞിൻ ഓഹോ താഴ്വരയിൽ ഓഹോ
രാക്കടമ്പ് പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഓഹോ മുത്തുതൊട്ട് ഓഹോ
രാത്രി മുല്ല പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
പ്രണയനിലാ കിളിവാതിൽ
പ്രണയനിലാ കിളിവാതിൽ
പാതിതുറന്നതാരാണ്
ഒരു നൂറിഷ്ടം കാതിൽ ചൊന്നതാരാണ്

കോടമഞ്ഞിൻ ഓഹോ താഴ്വരയിൽ ഓഹോ
രാക്കടമ്പ് പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല
മഞ്ഞണിഞ്ഞ ഓഹോ മുത്തുതൊട്ട് ഓഹോ
രാത്രി മുല്ല പൂക്കുമ്പോൾ ലാല ലാല

LYRICS IN ENGLISH

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.