Header Ads

Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics - Moham Album Songs Lyrics

Kudajadriyil Kudachooduma Lyrics In Malayalam - കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാ വരികൾ


 
കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാ 
കൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയം

കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാ 
കൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയം
തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു
രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം
തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു
രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം

ഇല പച്ച പൂ മഞ്ഞ തഴുകിത്തലോടുന്ന
കാറ്റിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം
ഇല പച്ച പൂ മഞ്ഞ തഴുകിത്തലോടുന്ന
കാറ്റിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം
പൂത്തൊരാ പൂവിലെ തേന് നുകരുന്നൊരു
വണ്ടിന് കുരുന്നാണു പ്രണയം
പൂവിന്നും സുഖമാണി പ്രണയം 
പൂവിന്നും സുഖമാണി പ്രണയം

കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാ 
കൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയം
തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു
രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം
തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു
രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം

കുയിലുകൾ മൈനകൾ മധുരമായ് മൂളുന്ന
പാട്ടിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം
കുയിലുകൾ മൈനകൾ മധുരമായ് മൂളുന്ന
പാട്ടിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം
നീയിളം കുസൃതികൾ വികൃതിയായ് പുണരുമ്പോൾ
പ്രകൃതിതൻ ചുണ്ടിലും പ്രണയം  
പുലരിതൻ കണ്ണിലും പ്രണയം   
പുലരിതൻ കണ്ണിലും പ്രണയം  

കുടജാദ്രിയില് കുട ചൂടുമാ 
കൊടമഞ്ഞുപോലെയീ പ്രണയം
തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു
രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം
തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു
രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.