Header Ads

Andolanam Dolanam Lyrics - Sargam Malayalam Movie Songs LyricsAaaaaa Aaaaa  Aaaaaaa
Aandølanam Dølanam
Madhuripu Bhagavaan Maanasa Muraliye
Chumbichunarthunnøraananda Lahariyil

Aandølanam Dølanam
Madhuripu Bhagavaan Maanasa Muraliye
Chumbichunarthunnøraananda Lahariyil
Aandølanam Aandølanam
Aandølanam Dølanam

Gøkkale Mechum Kalichum Chirichum
Gøkkale Mechum Kalichum Chirichum
Gøkkale Mechum Kalichum Chirichum
Kelikalaadi Vanamaaleee
Gøkkale Mechum Kalichum Chirichum
Kelikalaadi Vanamaaleee
Visakkunna Neram Pasuvin Akittile
Visakkunna Neram Pasuvin Akittile
Paal Muthi Kudichu Kaithava Shaale

Aandølanam Dølanam

Ri Ma Pa Ni Dha Pa Nisa Nidha Pama Gari
Ri Ma Pa Ni Dha Pa Nisa Nidha Pama Gari
Sari Mapa Nisa Rima Gari Sa Panisa Nidha
Pa Ma Gari Sari Mapani

Paalkkudam Udachum Vasanam Kavarnnum
Aaaaaa Aaaaa  Aaaaaaa
Paalkkudam Udachum Vasanam Kavarnnum
Thaadanametu Kari Varnnan
Kalikkunna Neram Ambaady Mutathe
Paazh Mannu Thinnu Yaadhava Baalan

Aandølanam Dølanam
Madhuripu Bhagavaan Maanasa Muraliye
Chumbichunarthunnøraananda Lahariyil
Aandølanam Dølanam
Aandølanam Dølanam

LYRICS IN MALAYALAM

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.