Wednesday, May 07, 2014

Bhaiya Bhaiya Malayalam Movie Song Aarodum Lyrics - ആരോടും ആരാരോടും ഗാനത്തിന്റെ വരികള്‍


ആരോടും ആരാരോടും പാടല്ലേ പറയല്ലേ
ആലോലം ആടാടല്ലേ ആരോമൽ പൂവല്ലേ
ഒരുകാര്യം പറയാതെ ഒരുവാക്കും മിണ്ടാതെ
മഴമായും മലമേലേ തെളിവാനച്ചിരി പോലെ
വരണുണ്ടേ ഇഷ്ടം കൂടാൻ ഞാൻ കുഞ്ഞാറ്റേ

ആരോടും ആരാരോടും പാടല്ലേ പറയല്ലേ
ആലോലം ആടാടല്ലേ ആരോമൽ പൂവല്ലേ

പാട്ടൊന്നു ചോദിച്ചൂ പാലാഴി നീ തന്നു
കൂട്ടൊന്നു ചോദിച്ചൂ കൂടെ പോന്നൂ
തേൻതുള്ളി ചോദിച്ചൂ തേൻമഴയായ് നീ പെയ്തു
നീലക്കുറിഞ്ഞിപ്പൂ ചിരി നീ തന്നൂ
വരണുണ്ടേ ഇഷ്ടം കൂടാൻ ഞാൻ കുഞ്ഞാറ്റേ
മധുര മധുരമഴ നനയുമഴകിലണി-
മലരിനരികിലൊരു തരളശലഭ കഥ
പാടിയാടി വാ കുറുമ്പേ കൂടു തേടി വാ

ആരോടും ആരാരോടും പാടല്ലേ പറയല്ലേ
ആലോലം ആടാടല്ലേ ആരോമൽ പൂവല്ലേ

അന്നാരം പുന്നാരം അണിവാലൻ തത്തമ്മേ
ആകാശക്കൊമ്പിന്മേൽ കുടിലുണ്ടാക്കാം
കരുമാടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിയാടും പാടം
കതിരൊന്നു കൊത്തല്ലേ കണ്ണേറല്ലേ
വരണുണ്ടേ ഇഷ്ടം കൂടാൻ ഞാൻ കുഞ്ഞാറ്റേ
കതിരുകതിരണികൾ പൊലിക പൊലികനിറ-
പറകൾ അറകൾ നിറ നിറയെ നിറനിറയെ
പാടിയാടി വാ കുരുന്നേ കൂടു തേടി വാ

ആരോടും ആരാരോടും പാടല്ലേ പറയല്ലേ
ആലോലം ആടാടല്ലേ ആരോമൽ പൂവല്ലേ
ഒരുകാര്യം പറയാതെ ഒരുവാക്കും മിണ്ടാതെ
മഴമായും മലമേലേ തെളിവാനച്ചിരി പോലെ
വരണുണ്ടേ ഇഷ്ടം കൂടാൻ ഞാൻ കുഞ്ഞാറ്റേ

LYRICS IN ENGLISH

CHANGE LYRICS - വരികള്‍ തിരുത്താം

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Popular Posts