Header Ads

Vezhambal Kezhum Lyrics - Olangal Malayalam Movie Songs Lyrics

Laalalalaalaa Vëzhaambal Këzhum
Laalalalaalaa Vënalkudëëram
Laalalaala Laalalalalaa Laa
Vëzhaambal Këzhum Vënalkkudëëram Nëë
Vëzhaambal Këzhum Vënalkkudëëram Nëë
ëkaakinëë Ninnørmmakal
ëthø Nizhal Chithrangalaay
Vëzhaambal Këzhum Vënalkudëëram Nëë 
Vëzhaambal Këzhum Vënalkudëëram Nëë 
Lalalalalalalalalala Lalalaa 
Lalalalalalalalalala Lalalaa 
Lalalalalala Lalalalalalala 
Lalalalalala Lalalalalalala 

ëë Vazhi Hëmanthamëthra Vannu
ëëranuduthu Kaikøøppininnu
ëthra Vasanthangal Nintë Munnil
Pushpapaathrangalil Thënpakarnnu
Maayikaamøhamaay Maarivil Maalayaay
Maayunnuvø Maayunnuvø
ørmmakal Këzhunnuvø

Vëzhaambal Këzhum Vënalkkudëëram Nëë
ëkaakinëë Ninnørmmakal
ëthø Nizhal Chithrangalaay
Vëzhaambal Këzhum Vënalkudëëram Nëë 

Laalalalaalaa Laalalalaalaa Laalalaalaa
Jëëvanil Kannunëër Vaattivëykkum
ëëyølam ørmmakal Kaathuvëykkum
Jëëvitham Thullithudichunilkkum
Pøøviralthumbilë Thullipølë
Vaarilamppøøvukal Vaadivëënaalumëë
Vaadikalil Vandukalaay ørmmakal Paarunnuvø

Vëzhaambal Këzhum Vënalkkudëëram Nëë
ëkaakinëë Ninnørmmakal
ëthø Nizhal Chithrangalaay
Vëzhaambal Këzhum Vënalkudëëram Nëë 
Laalalaala Laalalalalaa Laa

ലാലാലാലാലാ..വേഴാമ്പൽ കേഴും
ലാലാലാലാലാ..വേനൽ കുടീരം
ലാലാലാലാലാ..ലാലാലാലാലാ.. 
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ
ഏകകിനീ നിന്നോർമ്മകൾ
എതോ നിഴൽ ചിത്രങ്ങളായ്‌
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ

ഈ വഴി ഹേമന്തം എത്ര വന്നു
ഈറനുടുത്തു കൈകൂപി നിന്നു
എത്ര വസന്തങ്ങൾ നിന്റെ മുന്നിൽ
പുഷ്പ പാത്രങ്ങളിൽ തേൻ പകർന്നു
മായിക മോഹമായ്‌ മാരിവിൽ മാലയായ്‌
മായുന്നുവോ മായുന്നുവോ
ഓർമ്മകൾ കേഴുന്നുവോ

വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ
ഏകകിനീ നിന്നോർമ്മകൾ
എതോ നിഴൽ ചിത്രങ്ങളായ്‌
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ

ജീവനിൽ കണ്ണുനീർ വാറ്റി വയ്ക്കും
ഈ വെറും ഓർമ്മകൾ കാത്തു വയ്ക്കും
ജീവിതം തുള്ളിത്തുടിച്ചു നിൽക്കും
പൂവിതൾത്തുമ്പിലെ തുള്ളിപോലെ
വാരിളം പൂവുകൾ വാടി വീണാലുമീ
വാടികളിൽ വണ്ടുകളായ്‌ ഓർമ്മകൾ പാറുന്നുവോ

വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ
ഏകകിനീ നിന്നോർമ്മകൾ
എതോ നിഴൽ ചിത്രങ്ങളായ്‌
വേഴാമ്പൽ കേഴും വേനൽ കുടീരം നീ
ലാലാലാലാലാ..ലാലാലാലാലാ..

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.