Header Ads

Poovinum Poomkurunnai Lyrics - Witness Malayalam Movie Songs Lyrics

PØØvinum PØØnkurunnaam
KØchu PØØmukham Muthamittum
IkkilikØØdinullil ParannØcha VëkkathØlikkum
Ithilë Ithu Vazhiyë Alasam Øzhuki VarØØ
Ivalil Parimalamaay SwayamaliyØØ Chëllakattë
PØØvinum PØØnkurunnaam
KØchu PØØmukham Muthamittum
IkkilikØØdinullil ParannØcha VëkkathØlikkum
Ithilë Ithu Vazhiyë Alasam Øzhuki VarØØ
Ivalil Parimalamaay SwayamaliyØØ Chëllakattë

MulamØØlum Paattintë Chilavënal
KattumkØndivalum Kulirum PunarumbØl
ImayØrathënganum Idanënjathënganum
ënnayØdanayan  KØthiyundØ
Hridayam Vanahridayam Sisiram Pakarukayaay
Chalanam Mriduchalanam Athunin Nadakalilë
Sundaram Sundaram Randilam Chundukal
Madhuramuthirum Asulabha Rasamariyum
Athisaya Rathi Jathi Layam Mëllë Mëllë

PØØvinum PØØnkurunnaam
KØchu PØØmukham Muttamittum
IkkilikØØdinullil ParannØcha VëkkathØlikkum
Ithilë Ithu Vazhiyë Alasam Øzhuki VarØØ
Ivalil Parimalamaay SwayamaliyØØ Chëllakattë

Karukappul Naambinmël Ilakum ThØØmanjënum
Kilikalkivallum SakhiyallØ
ëllanëër KØndiruvalitëzhuthum ThØØmizhi Randum
Ilakum Ilakum Anunimisham
Sakhi Nëë Thirayuvathën ManamØ YØuvanamØ
Adharam Pankiduvaan Mazhavil Maadakavum
Sangamam Sangamam Manmadha Sangamam
Athananadana Madakara Sukha
Irumanassukalariyunna Nimisham Mëllë Mëllë

PØØvinum PØØnkurunnaam
KØchu PØØmukham Muthamittum
IkkilikØØdinullil ParannØcha VëkkathØlikkum
Ithilë Ithu Vazhiyë Alasam Øzhuki VarØØ
Ivalil Parimalamaay SwayamaliyØØ Chëllakattë
PØØvinum PØØnkurunnaam
KØchu PØØmukham Muthamittum
IkkilikØØdinullil ParannØcha VëkkathØlikkum
Ithilë Ithu Vazhiyë Alasam Øzhuki VarØØ
Ivalil Parimalamaay SwayamaliyØØ Chëllakattë

പൂവിനും പൂങ്കുരുന്നാം കൊച്ചു പൂമുഖം മുത്തമിട്ടും
കിക്കിളിക്കൂടിനുള്ളില്‍ പറന്നൊച്ചവെയ്‌ക്കാതൊളിച്ചും
ഇതിലേ ഇതുവഴിയേ അലസം ഒഴുകിവരൂ
ഇവളില്‍ പരിമളമായ് സ്വയമലിയൂ ചെല്ലക്കാറ്റേ
പൂവിനും പൂങ്കുരുന്നാം കൊച്ചു പൂമുഖം മുത്തമിട്ടും
കിക്കിളിക്കൂടിനുള്ളില്‍ പറന്നൊച്ചവെയ്‌ക്കാതൊളിച്ചും
ഇതിലേ ഇതുവഴിയേ അലസം ഒഴുകിവരൂ
ഇവളില്‍ പരിമളമായ് സ്വയമലിയൂ ചെല്ലക്കാറ്റേ

മുള മൂളും പാട്ടും കേട്ടിളവേനല്‍ കാഞ്ഞും
കൊണ്ടിവളും കുളിരും പുണരുമ്പോള്‍
ഇമയോരത്തെങ്ങാനും ഇടനെഞ്ചത്തെങ്ങാനും
ഇണയോടണയാന്‍ കൊതിയുണ്ടോ
ഹൃദയം വനഹൃദയം ശിശിരം പകരുകയായ്
ചലനം മൃദുചലനം അറിയുന്നകതളിരില്‍
സുന്ദരം സുന്ദരം രണ്ടിളം ചുണ്ടുകള്‍
മധുരമുതിരും അസുലഭരസമറിയുമതിശയ
രതിജതിലയം മെല്ലെ മെല്ലെ

പൂവിനും പൂങ്കുരുന്നാം കൊച്ചു പൂമുഖം മുത്തമിട്ടും
കിക്കിളിക്കൂടിനുള്ളില്‍ പറന്നൊച്ചവെയ്‌ക്കാതൊളിച്ചും
ഇതിലേ ഇതുവഴിയേ അലസം ഒഴുകിവരൂ
ഇവളില്‍ പരിമളമായ് സ്വയമലിയൂ ചെല്ലക്കാറ്റേ

കറുകപ്പുല്‍നാമ്പിന്മേല്‍ ഇളകും തൂമഞ്ഞെന്നും
കിളികള്‍ക്കിവളും സഖിയല്ലോ
ഇളനീര്‍കൊണ്ടിരുവാലിട്ടെഴുതും തൂമിഴി രണ്ടും
ഇളകുന്നിളകുന്നനുനിമിഷം
സഖി നീ തിരയുവതെന്‍ മനമോ യൗവനമോ
പകരം പങ്കിടുവാന്‍ മദവും മാദകവും
സംഗമം സംഗമം മന്മഥസംഗമം
മദനനടന മദകരസുഖം ഇരുമനസ്സുകളറിയുന്ന
നിമിഷം മെല്ലെ മെല്ലെ

പൂവിനും പൂങ്കുരുന്നാം കൊച്ചു പൂമുഖം മുത്തമിട്ടും
കിക്കിളിക്കൂടിനുള്ളില്‍ പറന്നൊച്ചവെയ്‌ക്കാതൊളിച്ചും
ഇതിലേ ഇതുവഴിയേ അലസം ഒഴുകിവരൂ
ഇവളില്‍ പരിമളമായ് സ്വയമലിയൂ ചെല്ലക്കാറ്റേ
പൂവിനും പൂങ്കുരുന്നാം കൊച്ചു പൂമുഖം മുത്തമിട്ടും
കിക്കിളിക്കൂടിനുള്ളില്‍ പറന്നൊച്ചവെയ്‌ക്കാതൊളിച്ചും
ഇതിലേ ഇതുവഴിയേ അലസം ഒഴുകിവരൂ
ഇവളില്‍ പരിമളമായ് സ്വയമലിയൂ ചെല്ലക്കാറ്റേ

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.