Header Ads

Ponveene Ennullil Lyrics - Thalavattam Malayalam Movie Songs Lyrics

Maunam Vangoo
Janmangal Pulkum Nin 

PØnvëënë ënnullin Maunam VaangØØ
Janmangal Pulkum Nin Naadam NalkØØ
DØØthum Përëë Nëëngum Mëgham
Manninnëkum ëthØ Kaavyam
Hamsangal Paadunna Gëëtham Iniyuminiyumarulë

PØnvëënë ënnullin Maunam VaangØØ
Janmangal Pulkum Nin Naadam NalkØØ

Vënmathikala ChØØdum Vinnin Chaaruthayil
PØØmchirakukal Nëdi Vaanin Athirukal Thëdi
ParannërunnØØ Manam Marannadunnu
Swapnangal Nëythum Navarathnangal Pëythum
Swapnangal Nëythum Navarathnangal Pëythum
Ariyaathë Ariyaathë Amritha Sarassin Karayil

PØnvëënë ënnullin Maunam VaangØØ
Janmangal Pulkum Nin Naadam NalkØØ

ChënthalirukalØlum Kanyaavaadikayil
Maaninakalë NØkki Kayyil Karukayumaayi
Varam Nëdunnu Swayam Varam KØllunnØØ
Hëmantham PØlë Navavaasantham PØlë
Hëmantham PØlë Navavaasantham PØlë
Layam PØlë Dalam PØlë Ariya Haritha Viriyil

PØnvëënë ënnullin Maunam VaangØØ
Janmangal Pulkum Nin Naadam NalkØØ
DØØthum Përëë Nëëngum Mëgham
Manninnëkum ëthØ Kaavyam
Hamsangal Paadunna Gëëtham Iniyuminiyumarulëëëë

മൗനം വാങ്ങൂ 
ജന്മങ്ങള്‍ പുല്‍കും നിന്‍ .............

പൊന്‍ വീണേ എന്നുള്ളിന്‍ മൗനം വാങ്ങൂ

ജന്മങ്ങള്‍ പുല്‍കും നിന്‍ നാദം നല്‍കൂ
ദൂതും പേറി നീങ്ങും മേഘം മണ്ണിന്നേകും ഏതോ കാവ്യം
ഹംസങ്ങള്‍ പാടുന്ന ഗീതം ഇനിയുമിനിയുമരുളീ
പൊന്‍ വീണേ എന്നുള്ളിന്‍ മൗനം വാങ്ങൂ
ജന്മങ്ങള്‍ പുല്‍കും നിന്‍ നാദം നല്‍കൂ

വെണ്‍മതികല ചൂടും വിണ്ണിന്‍ ചാരുതയില്‍
പൂഞ്ചിറകുകള്‍ നേടി വാനിന്‍ അതിരുകള്‍ തേടി
പറന്നേറുന്നൂ മനം മറന്നാടുന്നൂ
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നെയ്തും നവരത്നങ്ങള്‍ പെയ്തും
സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ നെയ്തും നവരത്നങ്ങള്‍ പെയ്തും
അറിയാതെ അറിയാതെ അമൃത സരസ്സിന്‍ കരയില്‍

പൊന്‍ വീണേ എന്നുള്ളിന്‍ മൗനം വാങ്ങൂ
ജന്മങ്ങള്‍ പുല്‍കും നിന്‍ നാദം നല്‍കൂ

ചെന്തളിരുകളോലും കന്യാവാടികയില്‍
മാനിണകളെ നോക്കി കയ്യില്‍ കറുകയുമായി
വരം നേടുന്നു സ്വയം വരം കൊള്ളുന്നൂ
ഹേമന്തം പോലെ നവവാസന്തം പോലെ
ഹേമന്തം പോലെ നവവാസന്തം പോലെ
ലയം പോലെ ദലം പോലെ അരിയ ഹരിത വിരിയില്‍

പൊന്‍ വീണേ എന്നുള്ളിന്‍ മൗനം വാങ്ങൂ
ജന്മങ്ങള്‍ പുല്‍കും നിന്‍ നാദം നല്‍കൂ
ദൂതും പേറി നീങ്ങും മേഘം മണ്ണിന്നേകും ഏതോ കാവ്യം
ഹംസങ്ങള്‍ പാടുന്ന ഗീതം ഇനിയുമിനിയുമരുളീ

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.