Header Ads

Mownam Polum Madhuram Lyrics - Sagara Sangamam Malayalam Movie Songs Lyrics

MØunam PØlum Madhuram
MØunam PØlum Madhuram
ëë Madhu Nilaavin Mazhayil
MØunam PØlum Madhuram
ëë Madhu Nilaavin Mazhayil
Manasin Maadhavam Mizhiyil PØØkkavë
Manasin Maadhavam Mizhiyil PØØkkavë
RØmaancham MØØdavë

Nintë MØunam PØlum Madhuram
ëë Madhu Nilaavin Mazhayil

Vidarum Adharam Vira KØlvathënthinØ
Thilangum Nayanam NanayunnathënthinØ
Akalum Udalukal Aliyum Uyirukal
Akalum Udalukal Aliyum Uyirukal
Nëëndu Nëëndu PØkumëë MØØkathayØru Kavitha PØl
Vachaalamarivu Njaan

Nintë MØunam PØlum Madhuram
ëë Madhu Nilaavin Mazhayil

Adarum Nimisham Thudarilla Vëëndumë
KØzhiyum Sumangal Vidarilla Vëëndumë
Ulakkum Thënnalil Ulanju Upavanam
Ulakkum Thënnalil Ulanju Upavanam
Nëëlë Nëëlë Øzhukumëë Kaattala Than Paattilë
Sandësam Sundaram

MØunam PØlum Madhuram
ëë Madhu Nilaavin Mazhayil
Nintë MØunam PØlum Madhuram
ëë Madhu Nilaavin Mazhayil
Manasin Maadhavam Mizhiyil PØØkkavë
Manasin Maadhavam Mizhiyil PØØkkavë
RØmaancham MØØdavë
Nintë MØunam PØlum Madhuram
ëë Madhu Nilaavin Mazhayil

മൗനം പോലും മധുരം
മൗനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിന്‍ മഴയില്‍
മൗനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിന്‍ മഴയില്‍
മനസ്സിന്‍ മാധവം മിഴിയില്‍ പൂക്കവേ
മനസ്സിന്‍ മാധവം മിഴിയില്‍ പൂക്കവേ
രോമാഞ്ചം മൂടവേ
നിന്റെ മൗനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിന്‍ മഴയില്‍

വിടരും അധരം വിറകൊള്‍വതെന്തിനോ
തിളങ്ങും നയനം നനയുന്നതെന്തിനോ
അകലും ഉടലുകള്‍ അലിയും ഉയിരുകള്‍
അകലും ഉടലുകള്‍ അലിയും ഉയിരുകള്‍
നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുമീ മൂകതയൊരു കവിതപോല്‍
വാചാലമറിവു ഞാന്‍

മൗനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിന്‍ മഴയില്‍

അടരും നിമിഷം തുടരില്ല വീണ്ടുമേ
കൊഴിയും സുമങ്ങള്‍ വിടരില്ല വീണ്ടുമേ
ഉലയ്ക്കും തെന്നലില്‍ ഉലഞ്ഞൂ ഉപവനം
ഉലയ്ക്കും തെന്നലില്‍ ഉലഞ്ഞൂ ഉപവനം
നീളെ നീളെ ഒഴുകുമീ കാറ്റലതന്‍പാട്ടിലെ
സന്ദേശം സുന്ദരം

മൗനം പോലും മധുരം
മൗനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിന്‍ മഴയില്‍
മൗനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിന്‍ മഴയില്‍
മനസ്സിന്‍ മാധവം മിഴിയില്‍ പൂക്കവേ
മനസ്സിന്‍ മാധവം മിഴിയില്‍ പൂക്കവേ
രോമാഞ്ചം മൂടവേ
നിന്റെ മൗനം പോലും മധുരം ഈ മധുനിലാവിന്‍ മഴയില്‍

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.