Header Ads

Mazhaye Thoomazhaye Lyrics - Pattam pole malayalam movie


Mazhayë ThØØmazhayë
Vaanam ThØØvunna PØØnkulirë
Vaanam ThØØvunna PØØnkulirë
KanduvØ ëntë Kaathaliyë
Nirayë Kan Nirayë
PëythirangunnØrØrmmayilë
PëythirangunnØrØrmmayilë
Pëëli Nëërthiya Kaathaliyë

NëëyarinjØ NëëyarinjØ
Nëëyëntëthaanënnu NëëyarinjØ
NëëyarinjØ NëëyarinjØ
Nëëyëntëthaanënnu NëëyarinjØ
Mazhakkaalam ënikkaayi
Mayil Chëlulla Pënnë Ninnëthannë
Mizhi NØkki Manmaakë
Kathiraadunna Snëham Njaanrinjë
Parayaanum Vayya Piriyaanum Vayya
Pala Naalum Urangaan Kazhinjëëla

Mazhayë ThØØmazhayë
Vaanam ThØØvunna PØØnkulirë
Vaanam ThØØvunna PØØnkulirë
KanduvØ ëntë Kaathaliyë

Nëë VirinjØ Nëë VirinjØ
NjaanØrkkaathënnullil Nëë VirinjØ
Malarmaasam Ariyaathë
Malaraayiram ënnil PØØthirunnë
Malar ThØrum Kaniyaayi
Njaan Kandathu Ninnë Aayirunnë
KadhayaanØ Alla KanavaanØ Alla
Ørunaalum Marakkaan Kazhinjëëla

Mazhayë ThØØmazhayë
Nintë Muthilam Thullikalil
Kandu Njaanëntë Kaathalanë
Kaathirunnathaanu Innuvarë

മഴയേ തൂമഴയേ
വാനം തൂവുന്ന പൂങ്കുളിരേ
കണ്ടുവോ എന്റെ കാതലിയെ
നിറയേ കണ്‍ നിറയേ
പെയ്തിറങ്ങുന്നൊരോർമ്മയിലെ
പീലി നീർത്തിയ കാതലിയെ

നീയറിഞ്ഞോ നീയറിഞ്ഞോ
നീയെന്റേതാണെന്നു നീയറിഞ്ഞോ
നീയറിഞ്ഞോ നീയറിഞ്ഞോ
നീയെന്റേതാണെന്നു നീയറിഞ്ഞോ
മഴക്കാല എനിക്കായി
മയിൽച്ചേലുള്ള പെണ്ണേ നിന്നെത്തന്നെ
മിഴിനോക്കി മനമാകെ
കതിരാടുന്ന സ്‌നേഹം ഞാനറിഞ്ഞേ
പറയാനും വയ്യ പിരിയാനും വയ്യ
പലനാളും ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞീല
മഴയേ തൂമഴയേ
വാനം തൂവുന്ന പൂങ്കുളിരേ
കണ്ടുവോ എന്റെ കാതലിയെ
നീ വിരിഞ്ഞോ നീ വിരിഞ്ഞോ
ഞാനോർക്കാതെന്നുള്ളിൽ നീ വിരിഞ്ഞോ
മലർമാസം അറിയാതെ
മലരായിരം എന്നിൽ പൂത്തിരുന്നേ
മലർ തോറും കണിയായി
ഞാൻ കണ്ടതു നിന്നെ ആയിരുന്നേ
കഥയാണോ അല്ല കനവാണോ അല്ല
ഒരുനാളും മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞീല

മഴയേ തൂമഴയേ
നിന്റെ മുത്തിളം തുള്ളികളിൽ
കണ്ടു ഞാനെന്റെ കാതലനെ
കാത്തിരുന്നതാണിന്നുവരെ

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.