Header Ads

Mazhakkala Megham Onnu Lyrics - Premabhishekam Malayalam Movie Songs Lyrics

Mazhakkala Mëgham Ønnu MalarØØnjaalaattiyathu
Ithu Thëdi Thëdi Thannë Øru Jëëvan Vaadiyath
Mazhakkala Mëgham Ønnu MalarØØnjaalaattiyathu
Ithu Thëdi Thëdi Thannë Øru Jëëvan Vaadiyath
Ithrayum Kalam Chithirappënnin Mizhikal Thëdiyathu
Øru MØunam Paadiyathu Athil MØham KØØdiyathu

Mëëttatha Vëënayaam ënnudë Dëham
Nëë ThØdum Vëlayil MØhana Ragam
Mëëttatha Vëënayaam ënnudë Dëham
Nëë ThØdum Vëlayil MØhana Ragam
Viral Vazhi Pakarnnathu Udal Vazhi Kalarnnathu
Thala Muthal Kaal Varë Kuliraniyaan
PØnnë NjanØru PØØvalla
PØØ PØlë Nëë Nullaan
ënikkaayi Thudukkumëë Malarinë MarakkunØ

Mazhakkala Mëgham Ønnu MalarØØnjaalaattiyathu
Ithu Thëdi Thëdi Thannë Øru Jëëvan Vaadiyath

Aahaha ën ThØlathu Maankani Chaya
Aakaashagamgayën Mëniyë Pulkaan
Aahaha ën ThØlathu Maankani Chaya
Aakaashagamgayën Mëniyë Pulkaan
Vidhichathu KØthichathu Tharunnathu
Kazhinjathu MarannidØØ Ninakkini Njan
Kaaman Mëëttum Samgëëtham Prëmathin Sandësham
ThØdë ThØdë Thalirthidum Latha PØlë Padarnnidum

Mazhakkala Mëgham Ønnu MalarØØnjaalaattiyathu
Ithu Thëdi Thëdi Thannë Øru Jëëvan Vaadiyath
Ithrayum Kalam Chithirappënnin Mizhikal Thëdiyathu
Øru MØunam Paadiyathu Athil MØham KØØdiyathu

മഴക്കാലമേഘം ഒന്ന് മലരൂഞ്ഞാലാട്ടിയത്
ഇതു തേടി തേടി തന്നെ ഒരു ജീവൻ വാടിയത്
മഴക്കാലമേഘം ഒന്ന് മലരൂഞ്ഞാലാട്ടിയത്
ഇതു തേടി തേടി തന്നെ ഒരു ജീവൻ വാടിയത്
ഇത്രയും കാലം ചിത്തിരപ്പെണ്ണിൻ മിഴികൾ തേടിയത്
ഒരു മൗനം പാടിയത് അതിൽ മോഹം കൂടിയത്

മീട്ടാത്ത വീണയാം എന്നുടെ ദേഹം
നീ തൊടും വേളയിൽ മോഹനരാഗം
മീട്ടാത്ത വീണയാം എന്നുടെ ദേഹം
നീ തൊടും വേളയിൽ മോഹനരാഗം
വിരൽവഴി പകർന്നത് ഉടൽ വഴി കലർന്നത്
തല മുതൽ കാൽ വരെ കുളിരണിയാൻ
പൊന്നേ ഞാനൊരു പൂവല്ല
പൂ പോലെ നീ നുള്ളാൻ
എനിക്കായി തുടുക്കുമീ മലരിനെ മറക്കണോ

മഴക്കാലമേഘം ഒന്ന് മലരൂഞ്ഞാലാട്ടിയത്
ഇതു തേടി തേടി തന്നെ ഒരു ജീവൻ വാടിയത്

ആഹാ എൻ തോളത്ത് മാങ്കനിച്ഛായ
ആകാശഗംഗയെൻ മേനിയെ പുൽകാൻ
ആഹാ എൻ തോളത്ത് മാങ്കനിച്ഛായ
ആകാശഗംഗയെൻ മേനിയെ പുൽകാൻ
വിധിച്ചത് കൊതിച്ചത് കൊതിച്ചത് തരുന്നത്
കഴിഞ്ഞത് മറന്നിടൂ നിനക്കിനി ഞാൻ
കാമൻ മീട്ടും സംഗീതം പ്രേമത്തിൻ സന്ദേശം
തൊടെ തൊടെ തളിർത്തിടും ലത പോലെ പടർന്നിടും

മഴക്കാലമേഘം ഒന്ന് മലരൂഞ്ഞാലാട്ടിയത്
ഇതു തേടി തേടി തന്നെ ഒരു ജീവൻ വാടിയത്
ഇത്രയും കാലം ചിത്തിരപ്പെണ്ണിൻ മിഴികൾ തേടിയത്
ഒരു മൗനം പാടിയത് അതിൽ മോഹം കൂടിയത്

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.