Header Ads

Manjil Chekkerum Lyrics - Raktham Malayalam Movie Songs Lyrics

Manjil Chëkkërum Makarappënpakshëë
MØunappØØ ChØØdum Indëëvaraakshëë
Madhugaana Mriduraagam Nëë
Manaswinëë ManØharëë

ThØngalppØØkkØØda ThØttil Chaanchaattum
ThënnalppØØvambaa Mutham Thannaattë
Thalirmëyyil Kulirëkaan Vaa
Thaalathil Vaa Thanchathil Vaa

Anuraagathin AambalppØØvil
Manishalabham Nëë Vannëëdukil
Anuraagathin AambalppØØvil
Manishalabham Nëë Vannëëdukil
Mathimukhi Nëëyën Shruthilayamaakil
Mridulahaasam ThØØkiyënkil
Dhanyanaay Nilkkum Njaan

ThØngalppØØkkØØda ThØttil Chaanchaattum
ThënnalppØØvambaa Mutham Thannaattë
Thalirmëyyil Kulirëkaan Vaa
Thaalathil Vaa Thanchathil Vaa

KanimanikkØnna PØØmukhamënnum
Kanikandunaraan Øthuvënkil
KanimanikkØnna PØØmukhamënnum
Kanikandunaraan Øthuvënkil
Maniyarayil Nëë Rathiharamaakil
MadakØumaaram PØØthuvënkil
Dhanyanaay Nilkkum Njaan

ThØngalppØØkkØØda ThØttil Chaanchaattum
ThënnalppØØvambaa Mutham Thannaattë
Thalirmëyyil Kulirëkaan Vaa
Thaalathil Vaa Thanchathil Vaa
Manjil Chëkkërum Makarappënpakshëë
MØunappØØ ChØØdum Indëëvaraakshëë
Madhugaana Mriduraagam Nëë
Manaswinëë ManØharëë

മഞ്ഞില്‍ ചേക്കേറും മകരപ്പെണ്‍‌പക്ഷീ
മൗനപ്പൂ ചൂടും ഇന്ദീവരാക്ഷീ
മധുഗാന മൃദുരാഗം നീ
മനസ്വിനീ മനോഹരീ

തൊങ്ങല്‍പ്പൂക്കൂടത്തൊട്ടില്‍ ചാഞ്ചാട്ടും
തെന്നല്‍പ്പൂവമ്പാ മുത്തം തന്നാട്ടേ
തളിര്‍മെയ്യില്‍ കുളിരേകാന്‍ വാ
താളത്തില്‍ വാ തഞ്ചത്തില്‍ വാ

അനുരാഗത്തിന്‍ ആമ്പല്‍പ്പൂവില്‍
മണിശലഭം നീ വന്നീടുകില്‍
അനുരാഗത്തിന്‍ ആമ്പല്‍പ്പൂവില്‍
മണിശലഭം നീ വന്നീടുകില്‍
മതിമുഖി നീയെന്‍ ശ്രുതിലയമാകില്‍
മൃദുലഹാസം തൂകിയെങ്കില്‍
ധന്യനായ് നില്‍ക്കും ഞാന്‍

തൊങ്ങല്‍പ്പൂക്കൂടത്തൊട്ടില്‍ ചാഞ്ചാട്ടും
തെന്നല്‍പ്പൂവമ്പാ മുത്തം തന്നാട്ടേ
തളിര്‍മെയ്യില്‍ കുളിരേകാന്‍ വാ
താളത്തില്‍ വാ തഞ്ചത്തില്‍ വാ

കണിമണിക്കൊന്നപ്പൂമുഖമെന്നും
കണികണ്ടുണരാനൊത്തുവെങ്കില്‍
കണിമണിക്കൊന്നപ്പൂമുഖമെന്നും
കണികണ്ടുണരാനൊത്തുവെങ്കില്‍
മണിയറയില്‍ നീ രതിഹരമാകില്‍
മദകൗമാരം പൂത്തുവെങ്കില്‍
ധന്യനായ് നില്‍ക്കും ഞാന്‍

തൊങ്ങല്‍പ്പൂക്കൂടത്തൊട്ടില്‍ ചാഞ്ചാട്ടും
തെന്നല്‍പ്പൂവമ്പാ മുത്തം തന്നാട്ടേ
തളിര്‍മെയ്യില്‍ കുളിരേകാന്‍ വാ
താളത്തില്‍ വാ തഞ്ചത്തില്‍ വാ
മഞ്ഞില്‍ ചേക്കേറും മകരപ്പെണ്‍‌പക്ഷീ
മൗനപ്പൂ ചൂടും ഇന്ദീവരാക്ഷീ
മധുഗാന മൃദുരാഗം നീ
മനസ്വിനീ മനോഹരീ

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.