Header Ads

Kathirola Panthalorukki Lyrics - Peruvannapurathe Visheshangal Malayalam Movie Songs Lyrics

KathirØlapanthalØrukki
Padakaali MuttamØrukki MalØru
Varavëlkkaanaay
KathirØlapanthalØrukki
Padakaali MuttamØrukki MalØru
Varavëlkkaanaay
Udavaalin Thumbathu KudamullappØØ Viriyunnë
Udavaalin Thumbathu KudamullappØØ Viriyunnë
Idanënchilë Ankappaattintëyëënam
Naadaakë Paadaan VaayØ

KathirØlapanthalØrukki
Padakaali MuttamØrukki MalØru
Varavëlkkaanaay

Vëëraalippattu NjØrinjathu MØØvanthichëmmukilØ
Mukkutti Chanthu Chaarthum MØhangalØ
Vëëraalippattu NjØrinjathu MØØvanthichëmmukilØ
Mukkutti Chanthu Chaarthum MØhangalØ
Aalavattangalum Vënchaamarangalum
Aalavattangalum Vënchaamarangalum
Aanayumambaariyum KØnduvaayØ
Aanayumambaariyum KØnduvaayØ

KathirØlapanthalØrukki
Padakaali MuttamØrukki MalØru
Varavëlkkaanaay
Udavaalin Thumbathu KudamullappØØ Viriyunnë
Idanënchilë Ankappaattintëyëënam
Naadaakë Paadaan VaayØ

ëlëlam ThØniyaduthathu PØØkkaitha ThëërathØ
Ulkkannil Prëmam PØØkkum GraamathilØ
ëlëlam ThØniyaduthathu PØØkkaitha ThëërathØ
Ulkkannil Prëmam PØØkkum GraamathilØ
Chithirappallakkil Muthanishayyayil
Chithirappallakkil Muthanishayyayil
Aarppum Kuravayumaay KØndu PØkum
Aarppum Kuravayumaay KØndu PØkum

KathirØlapanthalØrukki
Padakaali MuttamØrukki MalØru
Varavëlkkaanaay
Udavaalin Thumbathu KudamullappØØ Viriyunnë
Idanënchilë Ankappaattintëyëënam
Naadaakë Paadaan VaayØ Naadaakë Paadaan VaayØ
Naadaakë Paadaan VaayØ

കതിരോലപ്പന്തലൊരുക്കി
പടകാളിമുറ്റമൊരുക്കി മാളോര്
വരവേല്‍ക്കാനായ്
കതിരോലപ്പന്തലൊരുക്കി
പടകാളിമുറ്റമൊരുക്കി മാളോര്
വരവേല്‍ക്കാനായ്
ഉടവാളിന്‍ തുമ്പത്ത് കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിയുന്നേ
ഉടവാളിന്‍ തുമ്പത്ത് കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിയുന്നേ
ഇടനെഞ്ചിലെ അങ്കപ്പാട്ടിന്‍റെയീണം
നാടാകെ പാടാന്‍ വായോ

കതിരോലപ്പന്തലൊരുക്കി
പടകാളിമുറ്റമൊരുക്കി മാളോര്
വരവേല്‍ക്കാനായ്

വീരാളിപ്പട്ടു ഞൊറിഞ്ഞതു മൂവന്തിച്ചെമ്മുകിലോ
മുക്കുറ്റിച്ചാന്തു ചാര്‍ത്തും മോഹങ്ങളോ
വീരാളിപ്പട്ടു ഞൊറിഞ്ഞതു മൂവന്തിച്ചെമ്മുകിലോ
മുക്കുറ്റിച്ചാന്തു ചാര്‍ത്തും മോഹങ്ങളോ
ആലവട്ടങ്ങളും വെഞ്ചാമരങ്ങളും
ആലവട്ടങ്ങളും വെഞ്ചാമരങ്ങളും
ആനയുമമ്പാരിയും കൊണ്ടുവായോ
ആനയുമമ്പാരിയും കൊണ്ടുവായോ

കതിരോലപ്പന്തലൊരുക്കി
പടകാളിമുറ്റമൊരുക്കി മാളോര്
വരവേല്‍ക്കാനായ്
ഉടവാളിന്‍ തുമ്പത്ത് കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിയുന്നേ
ഇടനെഞ്ചിലെ അങ്കപ്പാട്ടിന്‍റെയീണം
നാടാകെ പാടാന്‍ വായോ

ഏലേലം തോണിയടുത്തത് പൂക്കൈതത്തീരത്തോ
ഉള്‍ക്കണ്ണില്‍ പ്രേമം പൂക്കും ഗ്രാമത്തിലോ
ഏലേലം തോണിയടുത്തത് പൂക്കൈതത്തീരത്തോ
ഉള്‍ക്കണ്ണില്‍ പ്രേമം പൂക്കും ഗ്രാമത്തിലോ
ചിത്തിരപ്പല്ലക്കില്‍ മുത്തണിശയ്യയില്‍
ചിത്തിരപ്പല്ലക്കില്‍ മുത്തണിശയ്യയില്‍
ആര്‍പ്പും കുരവയുമായ് കൊണ്ടുപോകും
ആര്‍പ്പും കുരവയുമായ് കൊണ്ടുപോകും

കതിരോലപ്പന്തലൊരുക്കി
പടകാളിമുറ്റമൊരുക്കി മാളോര്
വരവേല്‍ക്കാനായ്
ഉടവാളിന്‍ തുമ്പത്ത് കുടമുല്ലപ്പൂ വിരിയുന്നേ
ഇടനെഞ്ചിലെ അങ്കപ്പാട്ടിന്‍റെയീണം
നാടാകെ പാടാന്‍ വായോ
നാടാകെ പാടാന്‍ വായോ
നാടാകെ പാടാന്‍ വായോ

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.