Header Ads

Karimizhi Kuruvikal Lyrics - Parannu Parannu Parannu Malayalam Movie Songs Lyrics

Karimizhi Kuruvikal Kavitha MØØliyØ
Karalilë Kuyilukal Kavitha PaadiyØ
Karimizhi Kuruvikal Kavitha MØØliyØ
Karalilë Kuyilukal Kavitha PaadiyØ
KadalikkØØmbilë Thënkanam PØlë Nin
Arumayaam MØzhikalil Snëhaamritham

Karimizhi Kuruvikal Kavitha MØØliyØ
Karalilë Kuyilukal Kavitha PaadiyØ

ëthu KaattilØ Øru PØØvu Virinju
ëthu KaattilØ Øru PØØmanam Vannu
ëthu NënchilØ Kili Paadiyunarnnu
PØnnØlëëvukal PØØvidum Kaavilë
Malar Nizhalithaa Kulir Nizhalithaa
Ithuvazhi Nintë Paattumaay PØrØØ Nëë

Karimizhi Kuruvikal Kavitha MØØliyØ
Karalilë Kuyilukal Kavitha PaadiyØ

ëthu ThØppilØ Thudumunthiri PØØthu
ëthëthu KaikalØ Paninëëru Kudanju
ëthu Kanya Than Manam Aadiyulanju
ëthu Nëëlmizhi PØØvithal Thumbilë
Naru Madhuvithaa Uthir Manikalaay
Kulirila Thumbil MØØlum ëë PØØkkalil

Karimizhi Kuruvikal Kavitha MØØliyØ
Karalilë Kuyilukal Kavitha PaadiyØ
KadalikkØØmbilë Thënkanam PØlë Nin
Arumayaam MØzhikalil Snëhaamritham

കരിമിഴി കുരുവികള്‍ കവിത മൂളിയോ
കരളിലെ കുയിലുകള്‍ കവിത പാടിയോ
കരിമിഴി കുരുവികള്‍ കവിത മൂളിയോ
കരളിലെ കുയിലുകള്‍ കവിത പാടിയോ
കദളിക്കൂമ്പിലെ തേന്‍കണം പോലെ നിന്‍
അരുമയാം മൊഴികളില്‍ സ്നേഹാമൃതം
കരിമിഴി കുരുവികള്‍ കവിത മൂളിയോ
കരളിലെ കുയിലുകള്‍ കവിത പാടിയോ

ഏതു കാട്ടിലോ ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞു
ഏതു കാറ്റിലോ ഒരു പൂമണം വന്നു
ഏത് നെഞ്ചിലോ കിളി പാടിയുണര്‍ന്നു
പൊന്നൊലീവുകൾ പൂവിടും കാവിലെ
മലര്‍ നിഴലിതാ കുളിര്‍ നിഴലിതാ
ഇതുവഴി നിന്റെ പാട്ടുമായ് പോരൂ നീ

കരിമിഴി കുരുവികള്‍ കവിത മൂളിയോ
കരളിലെ കുയിലുകള്‍ കവിത പാടിയോ

ഏതു തോപ്പിലോ തുടുമുന്തിരി പൂത്തു
ഏതു കൈകളോ പനിനീര് കുടഞ്ഞു
ഏതു കന്യതന്‍ മനമാടിയുലഞ്ഞു
ഏതു നീൾമിഴിപ്പൂവിതള്‍ത്തുമ്പിലെ
നറു മധുവിതാ ഉതിര്‍മണികളായ്
കുളിരിലത്തുമ്പില്‍ മൂളും ഈ പൂക്കളില്‍

കരിമിഴി കുരുവികള്‍ കവിത മൂളിയോ
കരളിലെ കുയിലുകള്‍ കവിത പാടിയോ
കദളിക്കൂമ്പിലെ തേന്‍കണം പോലെ നിന്‍
അരുമയാം മൊഴികളില്‍ സ്നേഹാമൃതം 

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.