Header Ads

Chembaka Pushpa Song Lyrics - Yavanika Malayalam Movie Songs Lyrics

Chëmbakapushpa Suvaasithayaamam
Chandriakyunarum Yaamam
Chëmbakapushpa Suvaasithayaamam
Chandriakyunarum Yaamam
Chalitha Chaamarabhangi Vidarthi
Lalithakunjakudëëram Lalithakunjakudëëram

Chëmbakapushpa Suvaasithayaamam
Chandrikayunarum Yaamam

PriyatharamaamØru Swapnamurangi
Iniyunaraathëyurangi
PriyatharamaamØru Swapnamurangi
Iniyunaraathëyurangi
Ividë Ividë Vëruthëyirunnën
Ørmmakalinnum Paadunnu
ØrØ Kadhakal Parayunnu

Chëmbakapushpa Suvaasithayaamam
Chandrikayunarum Yaamam

MrudupadanØØpura Naadamurangi
Vidhukiranangal Mayangi
MrudupadanØØpura Naadamurangi
Vidhukiranangal Mayangi
Ithilë Ithilë Ørunaal Nëë
VidayØthiya Kadha NjaanØrkkunnu
Ørmmakal Kannëër Vaarkkunnu
Chëmbakapushpa Suvaasithayaamam
Chandrikayunarum Yaamam

ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം
ചന്ദ്രികയുണരും യാമം
ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം
ചന്ദ്രികയുണരും യാമം

ചലിതചാമര ഭംഗി വിടര്‍ത്തി
ലളിതകുഞ്ജകുടീരം ലളിതകുഞ്ജകുടീരം
ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം
ചന്ദ്രികയുണരും യാമം

പ്രിയതരമാമൊരു സ്വപ്നമുറങ്ങി
ഇനിയുണരാതെയുറങ്ങി
പ്രിയതരമാമൊരു സ്വപ്നമുറങ്ങി
ഇനിയുണരാതെയുറങ്ങി
ഇവിടെ ഇവിടെ വെറുതെയിരുന്നെന്‍
ഓര്‍മ്മകളിന്നും പാടുന്നു
ഓരോ കഥകള്‍ പറയുന്നു

ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം
ചന്ദ്രികയുണരും യാമം

മൃദുപദനൂപുര നാദമുറങ്ങി
വിധുകിരണങ്ങള്‍ മയങ്ങി
മൃദുപദനൂപുര നാദമുറങ്ങി
വിധുകിരണങ്ങള്‍ മയങ്ങി
ഇതിലെ ഇതിലെ ഒരു നാള്‍ നീ
വിടയോതിയ കഥ ഞാനോര്‍ക്കുന്നു
ഓര്‍മ്മകള്‍ കണ്ണീര്‍ വാര്‍ക്കുന്നു

ചെമ്പക പുഷ്പ സുവാസിത യാമം
ചന്ദ്രികയുണരും യാമം

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.