Header Ads

Chandanalepa Sugandham Lyrics - Oru Vadakkan Veeragadha Malayalam Movie Songs Lyrics

Chandanalëpa Sugandham
ChØØdiyathaarØ KaattØ KaaminiyØ
Chandanalëpa Sugandham
ChØØdiyathaarØ KaattØ KaaminiyØ
Maivarnna Pëtti Thurannu KØduthathu
YauvvanamØ Ruthu DëvathayØ
YauvvanamØ Ruthu DëvathayØ

Chandanalëpa Sugandham
ChØØdiyathaarØ KaattØ KaaminiyØ

Chënkadali Malar Chundilinnaarkku
Nëë Kumkuma Raagam Karuthi Vachu
ThØzhuthu MadangumbØl KØØvalappØØmizhi
Mattëthu Dëvanë Thëdi Vannu
Maaranikkacha KavarnnØ Kaattu Nin
Anga Paraagam NukarnnØ

Chandanalëpa Sugandham
ChØØdiyathaarØ KaattØ KaaminiyØ

Mallëësaayakan ThannaychØ Nintë
AngØpaanga VibhØØshanangal
PØØkkila NjØri Vachuduthu Nin Yauvvanam
Puthari Ankam KurikkayaayØ
PØnnaranjaanam UlanjØ Muthadarnnëë
Nakha Kaanthi KavarnnØ

Chandanalëpa Sugandham
ChØØdiyathaarØ KaattØ KaaminiyØ
Maivarnna Pëtti Thurannu KØduthathu
YauvvanamØ Ruthu DëvathayØ
YauvvanamØ Ruthu DëvathayØ
Chandanalëpa Sugandham
ChØØdiyathaarØ KaattØ KaaminiyØ

ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ
ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ
മൈവര്‍ണ്ണ പെട്ടി തുറന്നു കൊടുത്തതു യൌവ്വനമോ ഋതു ദേവതയോ
യൌവ്വനമോ ഋതു ദേവതയോ

ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ

ചെങ്കദളി മലര്‍ ചുണ്ടിലിന്നാര്‍ക്കു നീ കുങ്കുമ രാഗം കരുതി വച്ചു
തൊഴുതു മടങ്ങുമ്പോള്‍ കൂവളപ്പൂമിഴി മറ്റേതു ദേവനെ തേടി വന്നു
മാറണിക്കച്ച കവര്‍ന്നോ കാറ്റു നിന്‍ അംഗപരാഗം നുകര്‍ന്നോ

ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ

മല്ലീസായകന്‍ തന്നയച്ചോ നിന്റെ അംഗോപാംഗ വിഭൂഷണങ്ങള്‍
പൂക്കില ഞൊറി വച്ചുടുത്തു നിന്‍ യൌവ്വനം 
പുത്തരി അങ്കം കുറിക്കയായോ
പൊന്നരഞ്ഞാണം ഉലഞ്ഞോ മുത്തടര്‍ന്നീ നഖകാന്തി കവര്‍ന്നോ
പൊന്നരഞ്ഞാണം ഉലഞ്ഞോ മുത്തടര്‍ന്നീ നഖകാന്തി കവര്‍ന്നോ

ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ
മൈവര്‍ണ്ണ പെട്ടി തുറന്നു കൊടുത്തതു യൌവ്വനമോ ഋതു ദേവതയോ
യൌവ്വനമോ ഋതു ദേവതയോ
ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചൂടിയതാരോ കാറ്റോ കാമിനിയോ

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.