Header Ads

Kunnimani Cheppu Lyrics - Ponmuttayidunna Tharavu Malayalam Movie Songs Lyrics

Kunnimani ChÈppu ThurannÈnni Nøøkkum NÈram
Pinnil Vannu Kannu Pøthum ThøzhanÈngu Pøyi
Kattu Vannu Pønmulathan Kathil Møølum NÈram
Kathu Ninna ThøzhanÈnnÈ ørthu Padum PølÈ

Kunnimani ChÈppu ThurannÈnni Nøøkkum NÈram
Pinnil Vannu Kannu Pøthum ThøzhanÈngu Pøyi
Kattu Vannu Pønmulathan Kathil Møølum NÈram
Kathu Ninna ThøzhanÈnnÈ ørthu Padum PølÈ

Aattirambil Pøøvukal Than Ghøshayathrayayi
Pøøthirangi PønvÈyilil Kunkumappøø NÈÈlÈ
Aattirambil Pøøvukal Than Ghøshayathrayayi
Pøøthirangi PønvÈyilil Kunkumappøø NÈÈlÈ
Aavani Than ThÈril NÈÈ VaraanjathÈnthÈ
Innu NÈÈ VaraanjathÈnthÈ

Kunnimani ChÈppu ThurannÈnni Nøøkkum NÈram
Pinnil Vannu Kannu Pøthum ThøzhanÈngu Pøyi
Kattu Vannu Pønmulathan Kathil Møølum NÈram
Kathu Ninna ThøzhanÈnnÈ ørthu Padum PølÈ
Kunnimani ChÈppu ThurannÈnni Nøøkkum NÈram
Pinnil Vannu Kannu Pøthum ThøzhanÈngu Pøyi

AarÈyøurthu VÈdhanippu Charu ChandralÈkha
øørithalppøø PølÈ NÈrthu NÈrthu PøvathÈnthÈ
AarÈyøurthu VÈdhanippu Charu ChandralÈkha
øørithalppøø PølÈ NÈrthu NÈrthu PøvathÈnthÈ
Ènkilum NÈÈ VÈÈndum Pønkudamai NaalÈ
Muzhuthinkalakum NalÈ

Kunnimani ChÈppu ThurannÈnni Nøøkkum NÈram
Pinnil Vannu Kannu Pøthum ThøzhanÈngu Pøyi
Kattu Vannu Pønmulathan Kathil Møølum NÈram
Kathu Ninna ThøzhanÈnnÈ ørthu Padum PølÈ
Kunnimani ChÈppu ThurannÈnni Nøøkkum NÈram
Pinnil Vannu Kannu Pøthum ThøzhanÈngu Pøyi

കുന്നിമണിച്ചെപ്പുതുറന്നെണ്ണിനോക്കും നേരം
പിന്നില്‍ വന്നു കണ്ണുപൊത്തും തോഴനെങ്ങുപോയി
കാറ്റുവന്നു പൊന്മുളതന്‍ കാതില്‍ മൂളും നേരം
കാത്തുനിന്നാത്തോഴനെന്നെയോര്‍ത്തു പാടും പോലെ

കുന്നിമണിച്ചെപ്പുതുറന്നെണ്ണിനോക്കും നേരം
പിന്നില്‍ വന്നു കണ്ണുപൊത്തും തോഴനെങ്ങുപോയി
കാറ്റുവന്നു പൊന്മുളതന്‍ കാതില്‍ മൂളും നേരം
കാത്തുനിന്നാത്തോഴനെന്നെയോര്‍ത്തു പാടും പോലെ

ആറ്റിറമ്പില്‍ പൂവുകള്‍തന്‍ ഘോഷയാത്രയായി
പൂത്തിറങ്ങി പൊന്‍ വെയിലിന്‍ കുങ്കുമപ്പൂനീളേ
ആറ്റിറമ്പില്‍ പൂവുകള്‍തന്‍ ഘോഷയാത്രയായി
പൂത്തിറങ്ങി പൊന്‍ വെയിലിന്‍ കുങ്കുമപ്പൂനീളേ
ആവണിതന്‍ തേരില്‍ നീവരാഞ്ഞതെന്തേ
ഇന്നുനീവരാഞ്ഞതെന്തേ

കുന്നിമണിച്ചെപ്പുതുറന്നെണ്ണിനോക്കും നേരം
പിന്നില്‍ വന്നു കണ്ണുപൊത്തും തോഴനെങ്ങുപോയി
കാറ്റുവന്നു പൊന്മുളതന്‍ കാതില്‍ മൂളും നേരം
കാത്തുനിന്നാത്തോഴനെന്നെയോര്‍ത്തു പാടും പോലെ
കുന്നിമണിച്ചെപ്പുതുറന്നെണ്ണിനോക്കും നേരം
പിന്നില്‍ വന്നു കണ്ണുപൊത്തും തോഴനെങ്ങുപോയി

ആരെയോര്‍ത്തു വേദനിപ്പൂ ചാരുചന്ദ്രലേഖ
ഓരിതള്‍പ്പൂപോലെ നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്തു പോവതെന്തേ
ആരെയോര്‍ത്തു വേദനിപ്പൂ ചാരുചന്ദ്രലേഖ
ഓരിതള്‍പ്പൂപോലെ നേര്‍ത്തു നേര്‍ത്തു പോവതെന്തേ
എങ്കിലും നീ വീണ്ടും പൊന്‍ കുടമായ് നാളെ
മുഴുതിങ്കളാകും നാളെ

കുന്നിമണിച്ചെപ്പുതുറന്നെണ്ണിനോക്കും നേരം
പിന്നില്‍ വന്നു കണ്ണുപൊത്തും തോഴനെങ്ങുപോയി
കാറ്റുവന്നു പൊന്മുളതന്‍ കാതില്‍ മൂളും നേരം
കാത്തുനിന്നാത്തോഴനെന്നെയോര്‍ത്തു പാടും പോലെ
കുന്നിമണിച്ചെപ്പുതുറന്നെണ്ണിനോക്കും നേരം
പിന്നില്‍ വന്നു കണ്ണുപൊത്തും തോഴനെങ്ങുപോയി

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.