Header Ads

Kalkandam Chundil Lyrics - Onnanu Nammal Malayalam Movie Songs Lyrics

Kalkkandam Chundil Karppøøram Kannil
Kilimakalë  Kilimakalë
Pazhamuthirum Chølakalil
Paadaan Vaa  Kadha Parayaan Vaa
Paadaan Vaa  Kadha Parayaan Vaa

Kalkkandam Chundil  Karppøøram Kannil

Alliyø Illiyø  Pøøthulanja Pøømanam
Alliyø Illiyø  Pøøthulanja Pøømanam
Angu Døørë Ninnëthø Thënnalëttuvaangumbøl
Angu Døørë Ninnëthø Thënnalëttuvaangumbøl
Aa Sugandhavaahiyil øøyalaay Aaduvaan
Pinchilam Thøøvalil Nënjil Møhamillayø

Kalkkandam Chundil Karppøøram Kannil

Aazhiyum øøzhiyum ønnødønnu Chërnnathum
Aazhiyum øøzhiyum ønnødønnu Chërnnathum
Mëlë Ninnu Pøømaanam Manjunëër Kudanjathum
Mëlë Ninnu Pøømaanam Manjunëër Kudanjathum
ëë Niranja Sandhyayum  Thënnalin Kønchalum
ørmmayil Pøøvidum  Jëëvanulla Naal Varë

Kalkkandam Chundil Karppøøram Kannil
Kilimakalë  Kilimakalë
Pazhamuthirum Chølakalil
Paadaan Vaa Kadha Parayaan Vaa
Paadaan Vaa Kadha Parayaan Vaa

കല്‍ക്കണ്ടം ചുണ്ടില്‍ കര്‍പ്പൂരം കണ്ണില്‍
കിളിമകളേ കിളിമകളേ
പഴമുതിരും ചോലകളില്‍
പാടാന്‍ വാ കഥ പറയാന്‍ വാ
പാടാന്‍ വാ കഥ പറയാന്‍ വാ

കല്‍ക്കണ്ടം ചുണ്ടില്‍ കര്‍പ്പൂരം കണ്ണില്‍

അല്ലിയോ ഇല്ലിയോ പൂത്തുലഞ്ഞ പൂമണം
അല്ലിയോ ഇല്ലിയോ പൂത്തുലഞ്ഞ പൂമണം
അങ്ങു ദൂരെ നിന്നേതോ തെന്നലേറ്റു വാങ്ങുമ്പോള്‍
അങ്ങു ദൂരെ നിന്നേതോ തെന്നലേറ്റു വാങ്ങുമ്പോള്‍
ആ സുഗന്ധവാഹിയില്‍ ഊയലായ് ആടുവാന്‍
നിന്റിളം തൂവലിന്‍ നെഞ്ചില്‍ മോഹമില്ലയോ

കല്‍ക്കണ്ടം ചുണ്ടില്‍ കര്‍പ്പൂരം കണ്ണില്‍

ആഴിയും ഊഴിയും ഒന്നോടൊന്നു ചേര്‍ന്നതും
ആഴിയും ഊഴിയും ഒന്നോടൊന്നു ചേര്‍ന്നതും
മേലേ നിന്നു പൂമാനം മഞ്ഞുനീര്‍ കുടഞ്ഞതും
മേലേ നിന്നു പൂമാനം മഞ്ഞുനീര്‍ കുടഞ്ഞതും
ഈ നിറഞ്ഞ സഞ്ജയം തെന്നലിന്‍ കൊഞ്ചകം
ഓര്‍മ്മയില്‍ പൂവിടും ജീവനുള്ള നാള്‍ വരെ

കല്‍ക്കണ്ടം ചുണ്ടില്‍ കര്‍പ്പൂരം കണ്ണില്‍
കിളിമകളേ കിളിമകളേ
പഴമുതിരും ചോലകളില്‍
പാടാന്‍ വാ കഥ പറയാന്‍ വാ
പാടാന്‍ വാ കഥ പറയാന്‍ വാ

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.