Header Ads

Iniyum Ithal Choodi Lyrics - Pourusham Malayalam Movie Songs Lyrics

Iniyum Ithal Chøødi Unarum
Madhura Vikaarangal  ënnil
Madabhara Swapnangal
Pøøvum Pøttumalinju Manssil
Puthiya Prathëëkshakal  Vëëndum
Pulakitha Nimishangal

Iniyum Ithal Chøødi Unarum
Madhura Vikaarangal  ënnil
Madabhara Swapnangal

øru Parirambhana Layalahari
øru Janmathin Sukhamaadhuri
øru Parirambhana Layalahari
øru Janmathin Sukhamaadhuri
Athilaliyum Nin Jëëvanil Njanøru
Kalamuralëëravamaakum

Iniyum Ithal Chøødi Unarum
Madhura Vikaarangal  ënnil
Madabhara Swapnangal

Azhakëzhum Nëë Aniyumbul
Anubhøøthikal Than Madhumnjari
Azhakëzhum Nëë Aniyumbøl
Anubhøøthikal Than Madhumanjari
Chirakinullil Njaan Ninakkaayørukkaam
Uyiraaløru Kilikkøødu

Iniyum Ithal Chøødi Unarum
Madhura Vikaarangal  ënnil
Madabhara Swapnangal
Pøøvum Pøttumalinju Manssil
Puthiya Prathëëkshakal  Vëëndum
Pulakitha Nimishangal
Iniyum Ithal Chøødi Unarum
Madhura Vikaarangal  Nammil
Madabhara Swapnangal

ഇനിയും ഇതള്‍ ചൂടി ഉണരും
മധുര വികാരങ്ങള്‍ എന്നില്‍
മദഭര സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
പൂവും പൊട്ടുമലിഞ്ഞ മനസ്സില്‍
പുതിയ പ്രതീക്ഷകള്‍ വീണ്ടും
ഉത്സുക നിമിഷങ്ങള്‍

ഇനിയും ഇതള്‍ ചൂടി ഉണരും
മധുര വികാരങ്ങള്‍ എന്നില്‍
മദഭര സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

ഒരു പരിരംഭണ ലയലഹരി
ഒരു ജന്മത്തിന്‍ സുഖമാധുരി
ഒരു പരിരംഭണ ലയ ലഹരി
ഒരു ജന്മത്തിന്‍ സുഖമാധുരി
അതിലലിയും നിന്‍ ജീവനിൽ ഞാനൊരു
കളമുരളീരവമാകും

ഇനിയും ഇതള്‍ ചൂടി ഉണരും
മധുര വികാരങ്ങള്‍ എന്നില്‍
മദഭര സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

അഴകേഴും നീ അണിയുമ്പോള്‍
അനുഭൂതികള്‍ തന്‍ മധുമഞ്ജരി
അഴകേഴും നീ അണിയുമ്പോള്‍
അനുഭൂതികള്‍ തന്‍ മധുമഞ്ജരി
ചിറകിനുള്ളില്‍ ഞാന്‍ നിനക്കായൊരുക്കാം
ഉയിരാലൊരു കിളിക്കൂട്‌

ഇനിയും ഇതള്‍ ചൂടി ഉണരും
മധുര വികാരങ്ങള്‍ എന്നില്‍
മദഭര സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
പൂവും പൊട്ടുമലിഞ്ഞ മനസ്സില്‍
പുതിയ പ്രതീക്ഷകള്‍ വീണ്ടും
ഉത്സുക നിമിഷങ്ങള്‍

ഇനിയും ഇതള്‍ ചൂടി ഉണരും
മധുര വികാരങ്ങള്‍ നമ്മിൽ
മദഭര സ്വപ്‌നങ്ങള്‍

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.