Header Ads

Indupushpam Choodi Lyrics - Vaishali Malayalam Movie Songs Lyrics

Indu Pushpam Chøødi Nilkkum Raathri
Chandana Pøøm Pudava Chaarthiya Raathri
Indu Pushpam Chøødi Nilkkum Raathri
Chandana Pøøm Pudava Chaarthiya Raathri
Kanchbaana Dhøøthilaay Ninnarikilëthi
Chanchalë Nin Vipanchika Thøttunarthëë

Indu Pushpam Chøødi Nilkkum Raathri

ëlassil Anangathiru Manthrangal Kurichu
Pøn Nøølil Kørthëëyarayil Aniyikkattë
ëlassil Anangathiru Manthrangal Kurichu
Pøn Nøølil Kørthëëyarayil Aniyikkattë
Maamuniyë Maankidaavaay Maatum Manthram
Nisarimarisa Nisarima Risari
Rimapanipama Rimapani Pamapa
Mapanisanipa Mapanisaniri Sanisa
Maamuniyë Maankidaavaay Maatum Manthram
Thaamara Kanmunakalaal Pakarthivachu

Indu Pushpam Chøødi Nilkkum Raathri

ëthørugra Thapassikkum Baanangalilaakë
Kulirëkunnørangniyaay Nëë Padarøø
ëthørugra Thapassikkum Baanangalilaakë
Kulirëkunnørangniyaay Nëë Padarøø
Pøøvalla Pøønilaavin Kiranamallø
Pøøvalla Pøønilaavin Kiranamallø
Nin Pøømizhikal Ananthantë Priya Baanangal

Indu Pushpam Chøødi Nilkkum Raathri
Chandana Pøøm Pudava Chaarthiya Raathri
Kanchbaana Dhøøthilaay Ninnarikilëthi
Chanchalë Nin Vipanchika Thøttunarthëë
Indu Pushpam Chøødi Nilkkum Raathri

ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി
ചന്ദനപ്പൂം പുടവ ചാർത്തിയ രാത്രി
ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി
ചന്ദനപ്പൂം പുടവ ചാർത്തിയ രാത്രി
കഞ്ജബാണദൂതിയായ്‌ നിന്നരികിലെത്തി
ചഞ്ചലേ നിൻ വിപഞ്ചിക തൊട്ടുണർത്തി 
 
ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി

ഏലസ്സിൽ അനംഗത്തിരു മന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ചു
പൊൻനൂലിൽ കോർത്തീയരയിൽ അണിയിക്കട്ട
ഏലസ്സിൽ അനംഗത്തിരു മന്ത്രങ്ങൾ കുറിച്ചു
പൊൻനൂലിൽ കോർത്തീയരയിൽ അണിയിക്കട്ട
മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ്‌ മാറ്റും മന്ത്രം
നിസരിമരിസ നിസരിമ രിസരി
രിമപനിപമ രിമപനി പമപ
മപനിസനിപ മപനിസനിരി സനിസ
മാമുനിയെ മാൻകിടാവായ്‌ മാറ്റും മന്ത്രം
താമരക്കണ്മുനകളാൽ പകർത്തിവച്ചു 
 
ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി

ഏതൊരുഗ്ര തപസ്സ്വിക്കും പ്രാണങ്ങളിലാകെ
കുളിരേകുന്നൊരഗ്നിയായ്‌ നീ പടരൂ 
 ഏതൊരുഗ്ര തപസ്സ്വിക്കും പ്രാണങ്ങളിലാകെ
കുളിരേകുന്നൊരഗ്നിയായ്‌ നീ പടരൂ
പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
പൂവല്ല പൂനിലാവിൻ കിരണമല്ലോ
നിൻ തൂമിഴികളിൽ അനങ്ഗന്റെ പ്രിയ ബാണങ്ങൾ 
 
ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി
ചന്ദനപ്പൂം പുടവ ചാർത്തിയ രാത്രി
കഞ്ജബാണദൂതിയായ്‌ നിന്നരികിലെത്തി
ചഞ്ചലേ നിൻ വിപഞ്ചിക തൊട്ടുണർത്തി 
 ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നിൽക്കും രാത്രി 

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.