Header Ads

Indra Neelimayolum Lyrics - Vaishali Malayalam Movie Songs Lyrics

Indranëëlimayølum ëë Mizhi Pøikakalil
Innalë Nin Mugham Nëë Nøkki Ninnu
Indranëëlimayølum ëë Mizhi Pøikakalil
Innalë Nin Mugham Nëë Nøkki Ninnu
Innøru Hridhayathin Kundalathagrihathil
Pønmulam Thandu Møøthi Nëë Irippøø
Athin Pørul Ninakkëthu Mariyillalø
Athin Pørul Ninakkëthu Mariyillalø

Indranëëlimayølum ëë Mizhi Pøikakalil
Innalë Nin Mugham Nëë Nøkki Ninnu
Indranëëlimayølum

Sa Ga Ma Dha Ma Ga Sa
Ga Ma Dha Ni Dha Ma Ga
Ma Dha Ni Sa Ni Dha Ma Dha Sa

Varsha Mayuramëngø Pëëli Nivarthidumbøl
Harshashru Pøøkalil Ninnuthirnnathënthë
Mridhurvamuthirum Madhukaramanayë
Ithalukalulanju Vëërputhirnnathënthë
Unmatha Køkilathin Aalapa Shruthi Këlkkë
Pënkuyil Chirakadichchunarnnathënthë
Athin Pørul Ninakkëthu Mariyillallø
Athin Pørul Ninakkëthu Mariyillallø

Indranëëlimayølum ëë Mizhi Pøikakalil
Innalë Nin Mugham Nëë Nøkki Ninnu
Indranëëlimayølum

Chithra Nakshtraminnu Ravil Sëëthakshuvinø-
døthuchëruvanødi Anajthathënthë
Tharivala Ilaki Aruvil Kaliyayi
Thadashilayë Punarnnu Chirippathënthë
Hamsangal Ina Chërum Vahini Thadangalil
Kanchimmi Vana Jyøtsna Maranjathënthë
Athin Pørul Ninakkëthu Mariyillallø
Athin Pørul Ninakkëthu Mariyillallø

Indranëëlimayølum ëë Mizhi Pøikakalil
Innalë Nin Mugham Nëë Nøkki Ninnu
Indranëëlimayølum
Innøru Hridhayathin Kundalathagrihathil
Pønmulam Thandu Møøthi Nëë Irippøø
Athin Pørul Ninakkëthu`Mariyillalø
Athin Pørul Ninakkëthu`Mariyillalø

Indranëëlimayølum ëë Mizhi Pøikakalil
Innalë Nin Mugham Nëë Nøkki Ninnu
Indranëëlimayølum
ഇന്ദ്രനീലിമയോലും ഈ മിഴിപ്പൊയ്കകളിൽ
ഇന്നലെ നിൻ മുഖം നീ നോക്കി നിന്നു
ഇന്ദ്രനീലിമയോലും ഈ മിഴിപ്പൊയ്കകളിൽ
ഇന്നലെ നിൻ മുഖം നീ നോക്കി നിന്നു
ഇന്നൊരു ഹൃദയത്തിൻ കുന്‌ദ ലതാഗൃഹത്തിൽ
പൊന്മുളം തണ്ടുമൂതി നീ ഇരിപ്പൂ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ

ഇന്ദ്രനീലിമയോലും ഈ മിഴിപ്പൊയ്കകളിൽ
ഇന്നലെ നിൻ മുഖം നീ നോക്കി നിന്നു
ഇന്ദ്രനീലിമയോലും

സ ഗ മ ധ മ ഗ സ
ഗ മ ധ നി ധ മ ഗ
മ ധ നി സ നി ധ മ ധ സ

വർഷാമയൂരമെങ്ങോ പീലി നിവർത്തിടുമ്പോൾ
ഹർഷാശ്രു പൂക്കളിൽ നിന്നുതിർന്നതെന്തേ
മൃദുരവമുതിരും മധുകരമണയെ
ഇതളുകലുലഞ്ഞു വീർപ്പുതിർന്നത്തെന്തേ
ഉന്മത്ത കോകിലത്തിൻ ആലാപ ശ്രുതി കേൾക്കെ
പെൺകുയിൽ ചിറകടിച്ചുണർന്നതെന്തേ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ

ഇന്ദ്രനീലിമയോലും ഈ മിഴിപ്പൊയ്കകളിൽ
ഇന്നലെ നിൻ മുഖം നീ നോക്കി നിന്നു
ഇന്ദ്രനീലിമയോലും

ചിത്രാ നക്ഷത്രമിന്നു രാവിൽ ശീതാംശുവിനോ-
ടൊത്തുചേരുവനോടി അണഞ്ഞതെന്തേ
തരിവള ഇളകി അരുവികൾ കളിയായ്‌
തടശിലയെപ്പുണർന്നു ചിരിപ്പതെന്തെ
ഹംസങ്ങൾ ഇണചേരും വാഹിനീതടങ്ങളിൽ
കൺചിമ്മി വന ജ്യോത്സ്ന മറഞ്ഞതെന്തേ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ
അതിൻ പൊരുൾ നിനക്കേതുമറിയില്ലല്ലോ

ഇന്ദ്രനീലിമയോലും ഈ മിഴിപ്പൊയ്കകളിൽ
ഇന്നലെ നിൻ മുഖം നീ നോക്കി നിന്നു
ഇന്ദ്രനീലിമയോലും

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Theme images by imacon. Powered by Blogger.