ഞാന്‍ എന്നും നിന്നെ ഓര്‍ക്കും .. എന്‍റെ ഹൃദയം തകര്‍ത്തവള്‍ എന്ന പേരില്‍ അല്ല ..


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement