എനിക്ക് എന്നേക്കാള്‍ ഇഷ്ടം എന്റെ മനസ്സിനെയാണ്‌ ...


Advertisement