കാത്തിരിപ്പിന്‍റെ സുഖം ഞാന്‍ അറിയുന്നത് നിന്‍റെ ആ ഓര്‍മ്മകളില്‍ കൂടിയാണ്


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement