മഴത്തുള്ളികള്‍ ഇറ്റു വീഴുന്ന ഇടവഴിയില്‍ ., തണുത്ത കാറ്റ് വീശിയ സന്ധ്യയില്‍


No comments :

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Advertisement